Đánh phỏm - Trò chơi bài miễn phí

Thiết kế vi mạch bán dẫn

Cmc_admin
Nntanh
Last Update 15/01/2024
0 already enrolled

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo

Tên ngành đào tạo:

+ Tiếng Việt: Công nghệ kỹ thuật Điện tử – Viễn thông

+ Tiếng Anh: Electronics and Telecommunication Engineering

– Mã ngành đào tạo: 7510302

– Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90

– Trình độ đào tạo: Cử nhân

– Thời gian đào tạo: 09 học kỳ

– Tên văn bằng sau tốt nghiệp:

+ Tiếng Việt: Cử nhân Công nghệ kỹ thuật Điện tử – Viễn thông

+ Tiếng Anh: The Degree of Bachelor in Electronics and Telecommunication Engineering

2. Mục tiêu của chương trình đào tạo

2.1. Tổng quan về chương trình đào tạo

 

2.2. Kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm tích lũy được sau khi học

– Về kiến thức: .

– Về kĩ năng: .

– Về thái độ: Cử nhân ngành Công nghệ Thông tin định hướng Kỹ thuật Phần mềm được trau dồi, rèn luyện những phẩm chất đạo đức tốt làm nền tảng phát triển cá nhận trong học tập và làm việc. Đặc biệt, trong môi trường đào tạo chuyên nghiệp sinh viên không ngừng phát triển tính sáng tạo, kỷ luật, cầu thị và trách nhiệm.

3. Chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 127 tín chỉ, trong đó:

* Khối kiến thức chung:

(Không tính các học phần GDTC, GDQP-AN)

17 tín chỉ

* Khối kiến thức theo lĩnh vực:

+ Bắt buộc

+ Tự chọn

31 tín chỉ

27 tín chỉ

4/10 tín chỉ

* Khối kiến thức theo nhóm ngành: 36 tín chỉ

+ Bắt buộc

+ Tự chọn

30 tín chỉ

6/15 tín chỉ

* Khối kiến thức ngành: 21 tín chỉ
* Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp 22 tín chỉ

4. Khung chương trình đào tạo

 

Write a review