Đánh phỏm - Trò chơi bài miễn phí

NCS. ThS. Nguyễn Thị Nguyệt Minh

Giảng viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa

Quá trình đào tạo

  • NCS tại Đại học Sư phạm Hà Nội
  • Thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc
  • Cử nhân tại Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN

Quá trình công tác

  • Từ 2022 – nay: Giám đốc chương trình Ngôn ngữ Hàn Quốc, Giảng viên tại đánh phỏm .
  • Từ 2020 – 2022: Trưởng Khoa tại Khoa NN&VH Hàn Quốc, Trường CĐ CN Bách Khoa.
  • Từ 2016 – 2020: Giảng viên tại Đại học FPT.
  • Từ 2006 – 2016: Giảng viên tại Đại học ngoại ngữ, ĐHQGHN.
  • Từ 2005 – 2006: Chuyên viên/Trợ lý Học bổng KFAS tại Trung tâm Hỗ trợ nghiên cứu Châu Á – ARC, ĐHQGHN.
  • Từ 2004 – 2005: Giảng viên tại Phòng đào tạo, công ty LG Vina.

Các công trình khoa học đã xuất bản

TT Tên bài/tên chương Tên sách Năm xuất bản Nhà xuất bản, nơi xuất bản
1 Hỏi và đáp tìm hiểu về văn hóa truyền thống Hàn Quốc Hỏi và đáp tìm hiểu về văn hóa truyền thống Hàn Quốc 2020 NXB Charm, Hàn Quốc
2 Chinh phục TOPIK Nói trong 30 giờ Chinh phục TOPIK Nói trong 30 giờ 2022 NXB Thanh Niên

Các bài nghiên cứu đã công bố

TT Tên công trình Năm công bố Tên sách/tạp chí/kỷ yếu
1 Korean Studies in Vietnam and Practical Experience from the Education at the Hanoi Polytechnic College 2021 VNU-Jounal of Social sciences and humanities, ISSN2354-1172
2 Characterist of structure -form of Korean addressingwords (base on the language data of TV films 2015 Lexicography & Encyclopedia, ISSN 1859-3135
3 Nghiên cứu ngôn ngữ nữ giới trong lời chào hỏi tiếng Hàn và tiếng Việt 2012 Kỷ yếu hội thảo Hàn Quốc học
4 Khái quát về câu đa chủ cách trong tiếng Hàn 2012 Kỷ yếu hội thảo quốc tế về nghiên cứu, giảng dạy tiếng Hàn và Hàn Quốc học, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN
5 Đề xuất Phương án Giảng dạy môn Ngữ âm trong tiếng Hàn Quốc (Đối tượng là sinh viên năm 2 ngành tiếng Hàn) 2011 Kỷ yếu Hội thảo Khoa học
6 Về chuẩn phân loại đuôi từ liên kết trong tiếng Hàn 2009 Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế về nghiên cứu, giảng dạy tiếng Hàn, ngôn ngữ Hàn và Hàn Quốc học
7 Đề xuất Phương án Giảng dạy môn Hán Tự trong tiếng Hàn Quốc (Đối tượng là sinh viên năm 3 ngành tiếng Hàn) 2007 Kỷ yếu Hội thảo Khoa học