Đánh phỏm - Trò chơi bài miễn phí

ThS. Trương Hà Trung

Giảng viên Khoa Mỹ thuật và Thiết kế

Quá trình đào tạo

  • Thạc sĩ tại Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội.
  • Cử nhân tại Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội.

Quá trình công tác

  • Từ 2024 – nay: Giảng viên cơ hữu tại đánh phỏm .
  • Từ 2017 – 2023: Trưởng phòng Thiết kế nội thất tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh.
  • Từ 2012 – 2017: Trưởng phòng Thiết kế tại Công ty My Way Hospitality.
  • Từ 2007 – 2012: Chuyên viên Thiết kế nội thất tại Tập đoàn An Viên.