Đánh phỏm - Trò chơi bài miễn phí

ThS. Vũ Duy Khương

Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Quá trình đào tạo

 • Thạc sĩ tại Đại học Công nghệ – ĐHQGHN
 • Cử nhân tại Viện CNTT Kinh tế/ Đại học Kinh tế Quốc dân

Quá trình công tác

 • Từ 2022 – nay: Giảng viên tại Học viện VTI.
 • Từ 2020 – nay: Project Manager tại Công ty TNHH Phần mềm FPT.
 • Từ 2020 – nay: Mentor Lập trình Python tại Câu lạc bộ Tài năng Máy tính FSOFT – Câu lạc bộ FCT.
 • Từ 2020 – nay: Mentor Lập trình Python tại Chương trình đào tạo trực tuyến FUNiX.
 • Từ 2021 – 2022: Giảng viên Phát triển Web Java tại Học viện Công nghệ BKACAD.
 • Từ 2017 – 2020: Senior Developer tại Công ty Panasonic R&D Center VN.
 • Từ 2012 – 2017: Developer tại Công ty TNHH BrainOs.
 • Từ 2011 – 2012: Developer tại Công ty TNHH ETC.
 • Từ 06/2011 – 12/2011: Developer tại Công ty TNHH Phần Mềm DTSOFT.